LSS® Nedir?

 • LSS®, Lojistik Standartlar Sistemi® sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve bir yönetim sisteminin adıdır.
 • Yönetim sistemlerinde geçerli olan ve kullanılan terimler gereğince, yönetim sistemi birçok programı içerdiğinden, bu yönetim sisteminde, ‘program’ yerine ‘sistem’ sözcüğü kullanılmaktadır.
 • Bu programlar;
  • Depolama
  • Karayolu yük taşımacılığı
  • Karayolu dökme sıvı ve tehlikeli maddeler taşımacılığı
  • Karayolu soğuk zincir ve gıda ürünleri taşımacılığı
  • Denizyolu yük taşımacılığı
  • Havayolu yük taşımacılığıdır.
  • Demiryolu yük taşımacılığı
 • Lojistik Standartlar Sistemi® (Kısaca LSS®) karayolu, demiryolu, suyolu ve havayolu yük taşımacılığı, depolama ile katma değerli ürün ve hizmet etkinlikleriyle ilgili tüm süreçleri içeren bir yönetim sistemidir.
 • LSS®, kuruluşun belirlediği işyerindeki ve kendi belirlediği kapsamdaki etkinliklerini içeren bir yönetim sistemidir.
 • LSS®, müşteri açısından, kendi tüzel kişiliği bağlamında ve kendi belirlediği kapsamda geçerli olan tüm standartların başarıyla uygulandığını gösteren bir derecelendirme süreci ve bu süreç sonunda elde edilen bir derecelendirme belgesidir.
 • LSS®, öteki yönetim sistemlerine benzemesine karşın, öteki yönetim sistemlerinden iki konuda ayrılmaktadır:
  • Bu sistem yalnızca lojistik işlemlerini yürüten kuruluşlar için geçerlidir.
  • LSS®, yönetim sistemlerinden ayrı olarak, incelenen kuruluşlar için bir performans değerlendirmesi yapmakta ve değerlendirme sonucuna göre de önceden belirlenmiş bir ölçeğe göre kuruluşu derecelendirmektedir.

LSS® Yapısı

LSS®’nin ve Derecelendirmenin Amacı Nedir?

 • Lojistik sektöründe bulunan kuruluşlar, hem kendi süreçlerini iyileştirerek geliştirmek hem de kendi müşterileri için standartlara uygun olarak çalıştığını göstermek amacıyla LSS® derecelendirme belgesine gereksinme duymaktadır.
 • Kuruluşların, etkinliklerini, kendi sektörleriyle ilgili standartlara göre yürüttüğünü göstermenin en etkin biçimi, LSS® ‘yi kurmak, işletmek ve LSS®’nin doğru bir biçimde uygulandığını tarafsız ve bağımsız değerlendirme kuruluşu aracılığıyla derecelendirmekten geçmektedir.
 • LSS® derecelendirme belgesi, kuruluşun lojistik sektörüyle ilgili standartlara uyduğunun bir göstergesidir. LSS® derecelendirme belgesi, lojistik kuruluş müşterilerinin, lojistik kuruluşlarında ayrıca kendi denetimlerini yapma gereksinmesini ortadan kaldırmakta ve müşterilerin zaman ve emek tasarrufu yapmalarını sağlamakta ve dolayısıyla denetim maliyetlerini düşmektedir.
 • Değerlendirme ve derecelendirme aynı standartlara ve aynı ana başarı (performans) göstergelerine göre yapıldığı için, lojistik kuruluşları aynı çerçeve ve bağlamda değerlendirmektedir. Bu da karşılaştırma ölçütünün nesnel olmasını sağlamaktadır.

LSS®’nin Üyeleri Kimlerdir?

 • LSS®, LODER ile Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.nin (Kısaca SBD) ortaklaşa oluşturduğu bir yönetim sistemidir.
 • LODER’in amacı ve sektörle ilgili öngörüsü ‘Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımını benimseten lider bir kurum olmak’ olduğu için, lojistik sektöründe standartları belirlemek, bunlarla ilgili yöntemleri açıklamak, sektörle ilgili ana başarı (performans) göstergelerini tanımlamak ve bu sektördeki tüm kuruluşları bağımsız ve tarafsız derecelendirme kuruluşları aracılığıyla denetlemek, değerlendirmek ve derecelendirmektir.
 • SBD ise, gerek yönetim sistemleri gerekse ürün/hizmet belgelendirme konusunda uzman, kuruluş yapısı içinde ve bağlı kuruluşlar aracılığıyla deney hizmeti veren bir tüzel kişiliktir. Uzman olduğu alanda standartlar hazırlama ve standartlara katkı sağlama konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda lojistik sektöründeki standartların hazırlanması konusunda da görev üstlenmiştir.
 • SBD, standartların yayımlanmasının ardından, LSS® bağlamında lojistik kuruluşlarının denetimlerini gerçekleştirerek ve bu kuruluşları ilgili standartlar gereğince LODER’le birlikte değerlendirerek derecelendirme sürecinde yer alacaktır. Dolayısıyla lojistik kuruluşlarının değerlendirilerek derecelendirilmesi bağımsız ve tarafsız bir kuruluşça yapılmış olacaktır. Bu güvenilirliğin sağlanması için gereklidir.

LSS® Nasıl ve Ne Zaman Oluşmuştur?

 • LSS® ile ilgili çalışmalar, her iki kurumun İstanbul’da 1 Mayıs 2015 tarihinde imzalayarak onayladığı bir sözleşmeyle başlamıştır. Bu tarihten sonra konuyla ilgili çalışmalar SBD tarafından yürütülmüş ancak LODER çalışmanın her aşamasında görüş ve yorumlarıyla katkı sağlamıştır.

LSS® Derecelendirme Belgesi Ne Demektir?

 • LSS® derecelendirme belgesi, lojistik kuruluşlarının LSS®’nin uygulandığını göstermek amacıyla, LODER tarafından yetkilendirilmiş bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşlarının yaptığı denetim bulgularına dayanarak, LODER ve belgelendirme kuruluşunun lojistik kuruluşunu birlikte değerlendirerek derecelendirmesi sonucunda lojistik kuruluşuna verilen bir belgedir.

LSS® Derecelendirme Belgesinin Yararları Nedir?

 • Lojistik kuruluşları, LSS®’yi uygulayarak kendi süreçlerini iyileştirip geliştirebilir,
 • Lojistik kuruluşları, LSS®’yi uygulayarak müşterilerine standartlara uygun olarak çalıştığını belgeleyebilir,
 • Lojistik kuruluş müşterilerinin lojistik kuruluşlarını denetleyerek değerlendirmelerini gereksiz kılar,
 • Lojistik kuruluş müşterilerinin denetim maliyetlerini düşürür,
 • Lojistik alanında aynı ana başarı (performans) göstergelerinin kullanılmasını sağlar,
 • Lojistik kuruluşlarının teknolojik gelişmelere açık olmasını sağlar, kuruluşları yenilik yapmaya özendirir,
 • Kuruluşlar, nesnel ölçütlere göre değerlendirilir ve karşılaştırılır.

Kimler LSS® Derecelendirme Belgesi Verebilir?

 • LODER ve LSS®’nin kendileri lojistik kuruluşlarını denetlemeyerek, kendi oluşturduğu standartlar ve gereklilikler karşısındaki bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumaktadır.
 • LSS®, akredite ettiği belgelendirme kuruluşları tarafından yayımlanan belgeleri aylık dönemlerde kendi web sitesinde duyurmaktadır.
 • Standart BM Trada A.Ş; LODER ve SBD tarafından tanınmış bir belgelendirme kuruluşu olup LSS® derecelendirme belgesini vermeye yetkilidir.
 • LODER ve LSS®, sözleşme gerekliliklerine göre, ileride başka belgelendirme kuruluşlarına da yetki verebilir ve bu durumda yetkilendirdikleri belgelendirme kuruluşlarını bu web sitesinde yayınlayabilirler.


LSS® Hangi Programları Kapsamaktadır?

 • LSS®, Lojistik Standartlar Sistemi®, lojistik kuruluşlarına özgü oluşturulan bir yönetim sisteminin adıdır.
 • Yönetim sistemlerinde geçerli olan ve kullanılan terimler gereğince, LSS® yönetim sistemi birçok programı içerdiğinden, bu yönetim sisteminde, ‘program’ yerine ‘sistem’ sözcüğü kullanılmaktadır.
 • Bu programlar;
  • Depolama
  • Karayolu yük taşımacılığı
  • Demiryolu yük taşımacılığı
  • Suyolu yük taşımacılığı
  • Havayolu yük taşımacılığı
  • Katma değerli ürün ve hizmetlerdir.

Programa ön kayıt yaptırdığınızda, her hangi bir yükümlülük altına girmezsiniz. Ön kayıt, derecelendirme kuruluşunun size fiyat teklifini hazırlaması için gerekli bilgiler için gereklidir. Derecelendirme kuruluşu, kuruluşunuzla ilgili bilgileri aldıktan sonra, bir fiyat teklifi hazırlayacak ve fiyat teklifini gözden geçirip onaylamanız için size gönderecektir. Ancak siz fiyat teklifini onayladıktan sonra, başvurunuz kesinleşecek ve süreç başlayacaktır. Fiyat teklifiyle birlikte size ‘LSS Müşteri Hizmet Sözleşmesi’ de gönderilecektir.


LSS® Derecelendirme Düzeyleri

 • LSS® derecelendirme işlemi, her tür lojistik kuruluşu ve bu kuruluşların yürüttükleri süreçler için yeterince esnektir.
 • Derecelendirme sistemi; depolama, karayolu/demiryolu yük taşımacılığı, suyolu yük taşımacılığı, havayolu yük taşımacılığı ve katma değerli ürün/hizmetler için ayrı ayrı tasarlanmıştır ancak belirtilen her bir etkinlik için tek bir derecelendirme sistemi vardır.
 • Derecelendirme, hem ilgili standartların gerekliliklerine hem de belirlenen ana başarı (performans) göstergelerine göre yapılmaktadır. Standartların gereklilikleri ve ana başarı (performans) göstergelerinin ağırlıkları (kredileri), önem derecelerine göre belirlenmiştir. Doğal olarak farklı öğeler, farklı ağırlıkta olmalarından ötürü, toplam puana farklı etki etmektedir.
 • Ancak derecelendirme düzeyleri aynı ölçekte yapılandırılmıştır.
 • Bir lojistik kuruluşunun yürüttüğü etkinliklerle ilgili aldığı puanlar, puanın ait olduğu bölümün ağırlığı da göz önünde bulundurarak, o kuruluşun derecesini belirlemektedir.
 • LSS® derecelendirme düzeyleri aşağıdaki grafikte, puanlara göre, verilmiştir.


LSS® Derecelendirme Belgeleri


Program Katılımcılarından Haberler ve Başarı Öyküleri

Güncellenmektedir...