Genel Açıklama

  1. Bu web sitesi LODER ve Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. (Bundan sonra ‘SBD’ olarak anılacaktır) tarafından birlikte düzenlenmiş ancak web sitesinin hazırlanmasıyla ilgili işlemleri SBD yürütmüştür. Bu web sitesi, dış kaynaklı bir kuruluş tarafından işletilmektedir. Bu web sitesinin bütün kullanım hakları Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.ne ait olup, tüm haklar korunmaktadır.
  2. SBD, kullanıcıya bu web sitesini ve yazılımını, sahip olduğu en doğru bilgileri kullanarak hazırlamıştır. Bu site içindeki bilgiler, dolaylı ya da dolaysız olarak, her hangi bir garanti, gereklilik, zorunluluk ya da yükümlülük gerektirmemektedir. SBD, kullanıcının bu web sitesinin kullanımıyla bağlantılı ya da kullanımından kaynaklanan her hangi bir hasarı ya da kaybı için sorumlu tutulamaz. SBD buna bağlı her hangi bir sorumluluğu reddeder ve SBD’ye bu web sitesinin kullanımıyla bağlantılı ya da kullanımından kaynaklanan her hangi bir olası ve özel hasar ya da kayıp için hesap sorulamaz.
  3. Bu web sitesinde yer alan her tür bilgi ve veri, SBD’nin sahip olduğu en iyi bilgidir. Bununla birlikte, yasaların izin verdiği ölçüde, verilen bilgi SBD’ye her hangi bir sorumluluk getirmemekte, her hangi bir bildirimde bulunmamakta, zorunluluk getirmemekte ya da her hangi bir garanti vermemektedir. Verilen bilgi, kullanıcının kendi araştırmasını ve kendi çalışmasını yapmaktan alıkoymamaktadır.
  4. SBD, her hangi bir sorumluluk üstlenmeksizin, bütün web sitesinin ya da bir parçasının işletimini değiştirmeye, askıya almaya ya da güncellemeye karar verebilir. Bilgilerin güncellenmesinden ötürü değiştirilmesinden SBD sorumlu tutulamaz.
  5. Üçüncü taraf web sitelerine verilen bağlantılar SBD’nin bu web sitelerini onayladığını göstermez ve ne bağlantı verilen web sitelerinin içeriğinden ne de bu web sitelerinin erişilebilirliğinden SBD hiçbir biçimde sorumlu tutulabilir. Bu web sitelerine bağlanmak ve içeriklerini kullanmak, kullanıcının kendi riskidir.
  6. Bu web sitesi ya da bu sitenin kullanımının yasa hükümleriyle çeliştiğine ilişkin her hangi bir iddia ya da açılan dava, Türkiye’de geçerli olan yasa hükümlerine göre işlem görecek ve yorumlanacaktır.